ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเเม่พริก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง